METAMORFOZY

Bardzo elegancka pacjentka z zaawansowaną chorobą przyzębia. Wszystkie zęby kwalifikowały się do usunięcia. W trakcie jednej wizyty usunęłam przeznaczone do usunięcia zęby osadziłam 6 implantów Neodent techniką NeoArch w szczęce, 4 implanty w żuchwie i natychmiastowe mosty na tych implantach. Pacjentka uzyskała Nowe Zęby w jeden Dzień. W dniu zabiegu implantacji natychmiast osadziłam mosty na implantach. Po okresie wgajania implantów przygotowałam porcelanowe docelowe mosty na implantach.

Pacjentka zgłosiła się z zaawansowaną chorobą przyzębia i licznymi brakami zębowymi. Zastosowałam implanty Neodent w technice proArch, bez odbudowy tkanki kostnej. W szczęce osadziłam 6 implantów Neodent a w żuchwie 4. W trakcie jednej wizyty usunęłam przeznaczone do usunięcia zęby, osadziłam implanty i natychmiastowe mosty na tych implantach. Pacjentka odzyskała wiarę w siebie i nowe zęby w jeden dzień.

U pacjentki zastosowałam implanty Neodent w systemie ProArch zarówno w szczęce jak i w żuchwie. Obydwa łuki zębowe są odbudowane na implantach. W szczęce zastosowałam 6 implantów Neodent, w żuchwie 4. Zabieg odbył się bez żadnych dodatkowych zabiegów augmentacyjnych czyli bez odbudowy kości. Pacjentka uzyskała Nowe Zęby i nowy piękny uśmiech w jeden dzień.

Pacjentka zgłosiła się z dużymi zanikami kości zarówno w szczęce jak i w żuchwie, z tak zwaną atrofią. Zęby dawno leczone endodontycznie kwalifikowały się do usunięcia. Moim zadaniem było przywrócić piękny uśmiech. W szczęce zastosowałam w technice proArch 8 implantów Straumann SLActive wraz ze znaczną odbudową tkanki kostnej. W bardzo zanikłej, atroficznej żuchwie mogłam osadzić 4 implanty Straumann SLActive w technice proArch. Pacjentka użytkowała natychmiastowe tymczasowe mosty na implantach. Natychmiast po zabiegu implantacji osadziłam mosty na implantach. W trakcie jednego zabiegu usunęłam przeznaczone do usunięcia zęby, odbudowałam tkankę kostną, osadziłam implanty i natychmiastowe mosty na tych implantach.
Pacjentka uzyskała nowe zęby w jeden dzień. Po okresie gojenia wykonałam mosty porcelanowe przywracając piękny uśmiech.

Ten pacjent zgłosił się do mnie, ponieważ na ślub syna życzył sobie mieć najwspanialszy możliwy uśmiech. Pacjent jest naprawdę godnym podziwu, wyjątkowym mężczyzną. Zdecydował się na najbardziej wyrafinowaną wersję. Każdy implant odtwarza jeden ząb. Były do takiego postępowania wszelkie możliwości i warunki. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Powstał męski, zdrowy, uroczy uśmiech. Gratuluję męskiej decyzji i bardzo się cieszę, że mogłam tworzyć ten uśmiech!

U pacjentki zastosowałam implanty Neodent w technice NeoArch. Obydwa łuki zębowe, zostały odtworzone na implantach. Zastosowałam 6 implantów Neodent w szczęce i 4 w żuchwie. Zabieg przeprowadziłam bez odtwarzania tkanki kostnej w żuchwie, w szczęce konieczne były zabiegi augmentacyjne odtwarzania tkanki kostnej. Znaczna utrata tkanki kostnej spowodowała konieczność podniesienia dna zatoki szczękowej lewej i prawej a także rekonstrukcję wyrostka zębodołowego szczęki.
W trakcie jednego zabiegu usunęłam wszystkie zęby, odbudowałam konieczną do odtworzenia tkankę kostną, wykonałam podniesienie dna zatoki szczękowej lewej i prawej. Umieściłam 6 implantów Neodent w szczęce i 4 implanty Neodent w żuchwie, osadziłam natychmiast po zabiegu implantacji, mosty oparte na implantach w szczęce i w żuchwie. Pacjentka uzyskała nowe zęby w jeden dzień i odzyskała uśmiech

Pacjentka po niefortunnym leczeniu implantologicznym. W trakcie jednej wizyty usunęłam implanty i pozostałe zęby, osadziłam 6 implantów Straumann w szczęce i 6 implantów Straumann w żuchwie oraz natychmiastowe mosty na zastosowanych implantach. W ciągu jednej wizyty pacjentka odzyskała uśmiech i zdrowie. Mosty są na stałe przykręcone do implantów.

W tym przypadku zastosowałam 6 implantów Neodent w szczęce w systemie ProArch. Cały łuk zębowy oparty został na 6 implantach. Zabieg przeprowadziłam bez rekonstrukcji tkanki kostnej. W trakcie jednej wizyty usunęłam przeznaczone do usunięcia zęby, osadziłam implanty i natychmiastowe mosty na implantach. Pacjent uzyskał uśmiech, pewność siebie i nowe zęby w jeden dzień.

Wyjątkowy pacjent i bardzo specjalna sytuacja. Ten pacjent trafił do mnie po niefortunnym leczeniu implantologicznym. Powiedziano mu, że w okresie wgajania implantów jest skazany na wyjmowaną protezę. To nie było rozwiązanie dla tego mężczyzny. Wykonałam zabieg 8 implantów Straumann SLActive w szczęce i 8 implantów Straumann SLActive w żuchwie. Natychmiast po zabiegu osadziłam natychmiastowe mosty na implantach w szczęce i w żuchwie. Pacjent uzyskał nowe zeby, w jeden dzień odzyskał uśmiech i wygląda wspaniale .

Kontakt

Zostaw wiadomość, skontaktuję się w najbliższym możliwym terminie lub zadzwoń i umów wizytę konsultacyjną +48 722 238 558

Nie czytelne? Zmień tekst. captcha txt